Projectes

Un dels objectius de l’APdC és donar visibilitat als professionals del sector i fer difusió de la Dansa. Per aconseguir-ho tenim en marxa diferents projectes, alguns més, nous, altres ja consolidats per fomentar la creació, la mobilitat d’artistes, la creació de nous públics i, sobretot, la celebració de la Dansa.

Balla’m un llibre