Projectes

Un dels objectius de l’APdC és donar visibilitat als professionals del sector i fer difusió de la Dansa. Per aconseguir-ho tenim en marxa diferents projectes, alguns més, nous, altres ja consolidats per fomentar la creació, la mobilitat d’artistes, la creació de nous públics i, sobretot, la celebració de la Dansa.