Regulació Laboral

Si ja tenim un pacte laboral, perquè insistim en un Conveni Col·lectiu?

El Pacte Laboral, que des de 2016 l’APdC i més de 20 companyies tenen signat, afecta només a les companyies adherides i a les persones associades a l’APdC. En canvi, un conveni col·lectiu és el resultat de la negociació desenvolupada entre els representants dels treballadors i els representants dels empresaris. És d’aplicació obligatòria per a totes les empreses i treballadors que es trobin inclosos en l’àmbit funcional i territorial d’aplicació (en aquest cas, espectacles públics de dansa a Catalunya) durant el període de vigència del conveni pactat.

Arribar a la creació d’un conveni col·lectiu és un dels objectius de l’APdC.

Pacte laboral, estat de la qüestió

El gener de 2005, l’APdC i 13 companyies de dansa que, en aquell moment, formaven part de l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, van signar un Pacte Laboral que regularitzava les relacions de treball entre ballarins professionals i companyies i teatres públics i privats que el subscriuen. Era el primer pas per aconseguir un conveni laboral del sector.

L’objectiu d’aquest pacte era aconseguir que, mitjançant les polítiques d’actuació oportunes, des de les administracions públiques i institucions es desenvolupés una estratègia que permetés la creació en condicions laborals dignes, sense posar constantment en perill la supervivència econòmica de les companyies i del ballarí, limitant el treball d’investigació i producció.

Descarrega el pacte laboral

Les principals millores del pacte

Es tractava d’un pacte de mínims econòmics destinat a companyies de dansa contemporània en les quals els creadors i coreògrafs són al mateix temps els empresaris. El pacte establia l’obligatorietat de donar d’alta al ballarí en règim d’artistes de la Seguretat Social pel seu treball. S’estipulen unes retribucions mínimes anuals brutes que milloraven sensiblement la situació del ballarí.

Es definien també diferents tipus de contractació i de retribucions (producció, bolo, gira, temporada, blocs d’activitat) que sistematitzen i aclareixen les relacions laborals existents entre les companyies i els ballarins

El procés

El procés de treball es va iniciar el de febrer de 2004 quan Toni Cots, en aquell moment gestor cultural de l’APdC, va encarregar a Teresa Carranza l’elaboració d’un document amb caràcter de pacte pels treballadors professionals del sector de la dansa a Catalunya. Carranza va fer de fil conductor del procés en dues direccions: va fer l’estudi de textos legals per ajudar a detectar els problemes més comuns en aquest sector i establir la millor manera d’expressar-los, i va estructurar una mesa de negociació -es van fer 18 reunions- entre la comissió de ballarins i la comissió de companyies.

Els signants inicials

En aquell moment, el pacte el van signar les companyies Àngels Margarit/Mudances, Sol Picó, Malpelo, Gelabert-Azzopardi, Lanònima Imperial, Senza Tempo, Increpación Danza, Nats Nus, Rarávis, Color Dansa, Erre que erre, Roseland i Societat Doctor Alonso. La Comissió de Ballarins va ser integrada per Xevi Dorca, Ana Criado, Luigi Cancillo, Sara García, Sonia  González, Maribel Martínez i Xavier Estrada. També la companyia Lapsus va manifestar el seu interès per signar-lo.

Aturada del pacte i represa

Al 2010 es va aturar el pacte degut al context econòmic de crisi. No obstant això, l’APdC va seguir publicant recomanacions de bones pràctiques. El 2014 es reprèn la iniciativa, i s’obren les negociacions per actualitzar i ampliar el pacte. El 2016 es publica la nova versió, que és la que regeix actualment l’acord entre els firmants.

Adhesions posteriors

Actualment (2023), les companyies signants del pacte són: GELABERT AZZOPARDI COMPANYIA DE DANSA, S.L., ÀNGELS MARGARIT, S.L.U., INCREPACION DANZA S.L., MONS DANSA I EDUCACIÓ, S.L, SOL PICO CIA. DE DANZA, S.L., SENZA TEMPO- BCN, S.L.U, ROSELAND MUSICAL, S.L., ERRE QUE ERRE S.C.C.L., COBOSMIKA COMPANY S.L., LOS CORDEROS S.C.C.L., THOMAS NOONE DANCE S.L.U., BÀCUM PRODUCCIONS S.L., CIA. SEBASTIAN GARCÍA-FERRO, MOVIMENT LANTANA, CIA. MAR GÓMEZ, IRON SKULLS CO, MAL PELO, SOCIETAT DOCTOR ALONSO, VERO CENDOYA, PERE FAURA, SÓNIA GÓMEZ, ROBERTO OLIVAN, DANSEU FESTIVAL I CIA. MIQUEL BARCELONA.