Cens d’Artistes de Catalunya

Des de l’APdC som plenament conscients de la necessitat de conèixer la veritable població dels artistes, creadors i professionals dels oficis connexos amb el món de les arts a Catalunya, així com la seva realitat socioeconòmica, i d’aquesta manera poder defensar millor la condició laboral, fiscal i contractual dels treballadors de la cultura.

Fa molts anys que lluitem per a què es dugui a terme. L’origen d’aquest Cens va ser impulsat per SindicArt, associació on formàvem part la dansa, els actors, els tècnics, els regidors, els escenògrafs i els guionistes, i actualment és la primera de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts desenvolupa íntegrament. Un cop implementat, s’ha de convertir en un document administratiu de referència per al desenvolupament gradual i posterior normatiu de l’Estatut de l’Artista.

L’APdC està fent seguiment del desenvolupament del Cens, començant per presentar esmenes i suggeriments constructius en relació a l’escrit Notes per a la definició de persones creadores i artistes professionals, que ha de servir de base per crear els criteris del cens.