Projecte REDE

RED ESTATAL DE DANZA Y EDUCACIÓN (REDE)

La dansa és contingut obligatori als ensenyaments de règim general en el context de l’estat espanyol des de fa tres dècades i compleix una funció educativa fonamental per al desenvolupament individual i social de l’alumnat. No obstant això, la pràctica educativa de dansa als centres escolars és poc habitual, sent una de les raons la manca de formació i qualificació dels docents.

Davant d’aquesta situació, 9 associacions de professionals de la dansa d’Espanya s’han unit per impulsar la presència i les Bones Pràctiques de la dansa als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària a través de la RED ESTATAL DE DANZA Y EDUCACIÓN (REDE).

Aquesta xarxa està formada per:

L’objectiu és dur a terme quatre accions clau durant la seva primera fase de creació (2020-2022):

1) Identificar els agents i recursos de bones pràctiques de dansa a l’escola a nivell estatal i visibilitzar-los a través de les pàgines web de les associacions de professionals de dansa autonòmiques;

2) Proporcionar assessoria, coordinació i cooperació intersectorial amb els agents i administracions educatives autonòmiques i estatals competents per aconseguir incrementar la presència de la dansa i dels professionals de la dansa als ensenyaments de règim general;

3) Dissenyar i desenvolupar un pla de formació pilot de bones pràctiques de dansa a Educació Infantil, Primària, Secundària i

4) Donar suport a una investigació de la normativa i de la pràctica educativa de dansa als centres escolars a nivell estatal.

Documents de suport de comunicació per a la visibilització del projecte:

Equip de gestió de REDE:

APdC: projectes@dansacat.org

ADDE: info@addedantza.org