Legislació en dansa i treball en xarxa

L’APdC representa el sector de la dansa davant de les institucions que regulen la legislació en matèria d’educació de dansa. En aquest sentit, l’associació fa de pont i de coordinadora entre els agents implicats per fer sentir el sector de la dansa com una sola veu davant de les institucions.

Treballem per aconseguir la màxima qualitat dels ensenyaments professionals de dansa, alhora que fem pressió per augmentar la presència de la dansa a l’ensenyament reglat general.

També observem la situació de la dansa en l’àmbit privat, així com els diferents tipus d’ensenyaments de dansa que existeixen a Catalunya, i vetllem per a que siguin reconeguts a nivell oficial.

Treball en xarxa
Volem aprofitar les experiències positives per compartir-les amb el sector, per això a l’APdC estem oberts a rebre comentaris, estudis i suggeriments de les persones que treballen en les bones pràctiques en el sector de la pedagogia de la dansa.

Alhora, estem oberts a rebre informació sobre aquells projectes d’interès general sobre l’ensenyament de la dansa.

No dubteu en contactar-nos: projectes@dansacat.org.

Més informació: Propostes de millores docència de la dansa APdC.