Àrea d’educació

A l’APdC pensem que l’educació és una de les claus per al bon desenvolupament professional, per aquest motiu supervisem que la legislació en matèria educativa contempli l’ensenyament de la dansa. La nostra política educativa està encaminada a controlar i exigir millores respecte a la regulació dels ensenyaments relacionats amb la dansa, tant pel que fa a la normativa com pel que fa a la titulació.

En aquest sentit, coordinem els agents implicats i fem arribar les demandes del sector com una sola veu davant de les institucions.

Legislació en dansa i treball en xarxa

Estudiar Dansa

Projecte REDE