Actualitat

L’INAEM treballa en una reformulació del programa PLATEA per garantir la sostenibilitat de les companyies de teatre, música, dansa i circ

26/03/2020

L’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música està treballant en la reformulació del programa PLATEA amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat de les companyies de teatre, música, dansa i circ, segons ha informat en una nota de premsa publicada ahir, 25 de març, pel Ministeri de Cultura i Esport. A més, l’INAEM afirma que “es procurarà accelerar les subvencions nominatives a les principals institucions nacionals del sector”.

Des del Ministeri de Cultura s’aprofita per recordar al sector de les Arts Escèniques que les Pimes i autònoms del sector cultural es poden acollir a la línia d’avals aprovada pel Govern, una línia recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
La dotació d’aquesta línia d’avals arriba fins a 100.000 milions d’euros, si bé el primer tram activat aquesta setmana té un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes. En aquest punt cal recordar que, segons xifres oficials, el sector cultural està compost majoritàriament per un teixit de petites empreses i microempreses (només el 0,7% de les empreses tenen més de 50 treballadors).

Aquesta línia d’avals serà gestionada a través l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i avalarà el finançament atorgat per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms. Té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de financiacióny les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Les principals característiques de la línia d’avals són:

– Podran sol·licitar-les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

– L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% de l’préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.

– L’aval emès tindrà una vigència igual a el termini de l’préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.