Actualitat

L’INAEM implanta el seu Codi de Bones Pràctiques

29/12/2008

El director general de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), del Ministeri de Cultura, Juan CarlosMarset, ha presentat el grau d’execució i la previsió pressupostària dels objectius de l’Institut en aquesta legislatura. La primera responsabilitat complerta és la implantació del Codi de Bones Pràctiques publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el 4 de desembre de 2008.

El Codi sistematiza els procediments de gestió, els objectius específics de les diferents unitats de producció, i també establix mesures de qualitat i criteris de concurs públic i selecció dels candidats a les direccions artístiques dels centres i unitats de producció del INAEM.

Objectius aconseguits
Un dels objectius complerts és la creació de l’Auditori Nacional de Música com una unitat de producció que es va constituir després de la creació del seu Consell Artístic i el nomenament del seu director. Quant a les reformes de teatres en instal·lacions del INAEM, les obres del Teatre de la Comèdia, seu de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, estan en tràmit de licitació pública per a iniciar-se en el primer quadrimestre de 2009.

S’ha començat a aplicar el pla d’equipaments escènics de gestió privada per a la creació de noves sales i modernitzar les existents. I quant al pla integral d’accions per a la recuperació de la dansa clàssica, Juan Carlos Marset va confirmar l’existència d’un preacord per a la creació del Ballet Clàssic en col·laboració amb la Comunitat de Madrid i diverses institucions, el primer director de les quals serà Víctor Ullate. El director general del INAEM ha manifestat que “es tracta d’un projecte de tots en el qual es compta amb la col·laboració dels artistes espanyols més rellevants de la dansa clàssica”.

El Codi de Bones Pràctiques pot consultar-se aquí