Actualitat

L’INAEM anuncia la posada en marxa d’un Centre Nacional de Difusió de la Dansa

18/12/2018
En el ple del Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música, que servia per fer balanç del 2018 i presentar les línies d’actuació per al proper any 2019, l’INAEM ha anunciat que, entre les mesures que s’abordaran, es crearà una nova unitat de gestió artística: el Centre Nacional de Difusió de la Dansa,

dedicat específicament al foment nacional i internacional de la dansa a Espanya en tots els seus estils i modalitats i que, al seu torn, serà el germen de gestió artística del futur Teatre Nacional de la dansa, que s’ubicarà en els terrenys d’Adif, al districte de Delícies (Madrid).

El centre atendrà la posada en valor del patrimoni coreogràfic espanyol col·laborant de forma estreta amb altres unitats de l’organisme i amb la comunitat de la dansa, sigui aquesta pública o privada. A més, ha d’elaborar programes pedagògics transversals i impulsarà la promoció d’activitats orientades al reciclatge dels ballarins professionals al final de la seva carrera artística.

La seva activitat s’iniciarà amb vista a concretar programes el 2020, ja que inicialment comptarà amb un reduït equip de gestió, administratiu, de producció i de comunicació per a la qual es destinarà una dotació de 500.000 euros, si s’aproven els pressupostos per 2019. La previsió per al 2020 és augmentar aquesta partida fins als 2.000.000 euros per a projectes d’activitat artística.

Processos de selecció de les direccions artístiques de l’INAEM

La directora general també va informar que, a l’estar pròxima la finalització dels contractes vigents dels actuals directors artístics d’algunes de les unitats de l’INAEM, i seguint el Codi de Bones Pràctiques, a principis de 2019 es convocaran els processos de selecció al que llarg dels primers mesos de l’any per triar les direccions artístiques del Ballet Nacional d’Espanya, la Companyia Nacional de Dansa, la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, el Centre Dramàtic Nacional i l’Orquestra i Cor Nacionals d’Espanya.