Actualitat

L’ICUB publica la convocatòria de subvencions per a iniciatives i activitats culturals 2012

13/02/2012

S’ha publicat la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat, de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012.

Com veureu, aquest any incorporen dos nous programes: “Projectes de potenciació i/o divulgació de la cultura científica, tecnològica i digital” i “Foment de la cultura popular i tradicional). A la base 23.a) trobareu els criteris de valoració per a cadascun dels programes.

El termini per al lliurament de sol·licituds de subvenció a l’Ajuntament finalitzarà l’1 de març de 2012.

Trobareu les bases i els annexos de la convocatòria al següent enllaç:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&02/022012003160.pdf&1

Recordeu que podeu consultar les guies bàsiques d’informació de l’APdC:
El projecte, de la idea a la realitat
Fer un pressupost
Les subvencions públiques