Actualitat

L’ICUB obre convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter puntual durant l’any 2019

24/05/2019

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per la ciutat que es realitzin durant l’any 2019.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport a projectes caràcter puntual de qualsevol disciplina cultural. La convocatòria contempla activitats excepcionals, singulars i no periòdiques relacionades amb diferents àmbits i sectors de la cultura.

Els projectes s’han de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i han de tenir per objectiu el desenvolupament d’activitats de durada inferior a un mes.

Han de ser projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’entitat organitzadora i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, musica, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines) contribueixin a la millora i enriquiment de l’oferta i el teixit cultural de la ciutat.

Podeu descarregar les bases i la convocatòria, així com els formularis de sol·licitud, en aquest enllaç.

El període de presentació de sol·licituds de la convocatòria del 2019 estarà comprès entre els dies 23 de maig i 13 de juny de 2019 (15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria).