Actualitat

L’ICEC obre subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària

02/06/2020

L’ICEC obre subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:
  • Haver obtingut un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals o del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.
  • Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’Institut Català de les Empreses Culturals o al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, que hagi estat admesa a tràmit encara que fos desestimada, entre el 2015 i el 2019.
  • Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l’any 2019 o 2020.
El termini per sol·licitar les ajudes és del 3 al 29 de juny, i l’ICEC ha habilitat un espai de preguntes freqüents per a resoldre dubtes.