Actualitat

Les subvencions de dansa de 2013 passaran a dependre de l’ICEC

05/11/2012

El passat 30 d’octubre, les associacions professionals de dansa  (APdC i ACPDC) ens vam reunir amb l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a tractar les bases de les subvencions de 2013. Una de les novetats és que totes les empreses, autònoms i companyies, hauran de demanar les subvencions a l’ICEC per l’activitat 2013. Només les associacions sense ànim de lucre (com per exemple els agents articuladors), seguiran depenent de l’OSIC.

L’ICEC fins al moment contempla una temporalitat no ANUAL de les activitats, es regeix  per temporada (1 de setembre de 2012 al 31 d’agost). Per a la propera convocatòria de dansa la idea és que les activitats vagin de l’1 de gener de 2013 al 31 d’agost de 2013. Per tant, només es podran demanar ajuts per a les despeses i activitats produïdes en aquest període.

S’estima que la convocatòria es publiqui al gener/febrer de 2013, amb la voluntat de resoldre-les el més aviat possible, i  amb un període de 15 dies per a presentar el projecte, a partir de la publicació de la convocatòria

Modalitats Arts Escèniques de l’ICEC 2013

Hi haurà unes bases generals per  a circ, teatre, dansa i música, i també  modalitats generals:

Per a Infraestructures: es podrà demanar per equipament tècnic, de llum, so, linòlium, sala d’assaig,…

Per a Promoció: aquesta modalitat inclourà publicacions, webs, festivals, etc.

Específiques de dansa:

Per Producció/ explotació (gira) / Altres
La producció no és obligatòria i l’explotació haurà de tenir un mínim de 8 actuacions confirmades, entre l’1 de gener de 2013 i el 31 d’agost de 2013. Un cop sol·licitada, si finalment realitzeu menys de 8 actuacions us poden fer retornar tot l’ajut concedit per gira, fet que intentaran rebaixar, sobretot tenint en compte el moment actual.
Les pre-estrenes van vinculades a la nova producció (si n’hi ha) i no comptabilitzen com a Gira. Les funcions posteriors a l’estrena sí comptabilitzen com a Gira.

*La Formació, masterclas i altres activitats diverses impartides per les empreses i companyies que no siguin bolos ni producció, podran pressupostar-se en un apartat d’ altres activitats, i no necessàriament hauran de ser de pagament.

*Per entrar una reposició repertori com a nova producció l’espectacle haurà de tenir una antiguitat d’un mínim de 4 anys.

*Els autònoms podran posar com a honoraris el 15% de l’activitat presentada, ja sigui gira i/o producció, aquests honoraris es podran justificar simplement amb un escrit. 

*Les variacions del projecte no significatives com els canvis de concepte o variació de fitxa artística etc., no penalitzaran l’activitat sempre que no afectin al pressupost presentat, però s’hauran de comunicar prèviament.

Des de les associacions professionals de dansa estem treballant per a què aquestes bases s’adaptin al màxim a la realitat i necessitats del sector, per exemple, demanem rebaixar el mínim d’actuacions exigides per a poder accedir a la subvenció per Gira.