Actualitat

Aclariment: Les escoles de dansa també poden fer classes per a adults

25/02/2021

El Protecció Civil confirma a l’APdC que es poden realitzar aquestes activitats amb mascareta i un màxim de 6 persones incloent el professor/a

Des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya portem setmanes insistint incanseblement a les administracions perquè es permeti l’obertura de totes les escoles de dansa, sense excepció d’edat, certificat o disciplina.

Una de les nostres demandes concretes era que aclarís definitivament com afectaven les diferents mesures a la formació no reglada per adults (a partir de 18 anys), ja que no haurien d’incloure’s dins les extraescolars i no es mencionava de manera clara en cap de les resolucions. Fins ara s’havien inclòs en la mateixa normativa que les trobades socials: 6 persones de màxim dues bombolles de convivència – mesura pràcticament impossible de complir en el context de formacions.

Finalment, després de nombroses comunicacions amb Protecció Civil, hem rebut la confirmació que, en funció el que estipula la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, les activitats realitzades per adults (a partir de 18 anys) que es puguin assimilar a activitats físiques (com és el cas de la dansa) es poden realitzar de la mateixa manera que les activitats grupals de gimnasos i centres esportius: un màxim de 6 persones comptant el professor/a i, en espais tancats, ús obligatori de mascareta.

Aquestes formacions es poden dur a terme des de ja i fins que una nova resolució no ho limiti o modifiqui.

Aclariment: la limitació d’aforament per adults en la que parlem en aquesta notícia no s’aplica als centres de formació reglats i les escoles autoritzades, que continuen podent obrir presencialment aplicant les mesures del seu pla sectorial.

A continuació fem un resum de les mesures que cal aplicar en la formació de dansa d’extraescolars (és a dir, per a menors de 18 anys), segons l’article 15 de la resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer:

Ensenyament reglat i escoles de dansa autoritzades

Des de fa setmanes els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes. Podeu consultar el pla sectorial amb les mesures que cal seguir durant el curs 2020/21.

Centre de formació de dansa no autoritzats

Els centres de formació de dansa no autoritzats podran realitzar activitats dirigides a infants d’educació infantil i primària fins a un màxim de sis alumnes per aula. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.

Quant a la formació de dansa dirigida a infants i joves escolaritzats a partir de l’etapa d’educació secundària obligatòria, només es poden dur a terme presencialment quan aquestes es realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.