Actualitat

Les convocatòries de beques del CoNCA es publicaran al setembre

28/07/2011

Les convocatòries de beques de recerca i creació, i de formació i perfeccionament del CoNCA es publicaran a inicis de setembre de 2011. Un cop s’hagin publicat, podreu fer les vostres consultes a l’equip tècnic del CoNCA.

 

Recerca i creació

Es tracta de beques per a projectes de recerca i/o creació (no producció) en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música, i de recerca en els àmbits de la cultura artística, humanista, científica i del pensament, que es desenvolupin dins l’any 2011.

El model de sol·licitud es podrà obtenir al web del CoNCA un cop s’hagi obert el termini per presentar la sol·licitud amb la publicació de la convocatòria al DOGC. Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar el projecte (memòria, pla de treball, currículum, documents addicionals, etc).

Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió d’Ajuts acordarà la proposta provisional de concessió. Els sol·licitants proposats hauran de presentar el document d’acceptació i la documentació que s’indica a les bases de la convocatòria.

Les bases de la convocatòria, que es publicaran al DOGC, establiran els requisits que han de complir els sol·licitants, la documentació que caldrà adjuntar i els terminis.

 

Formació i perfeccionament

Són beques per a creadors i intèrprets que vulguin formar-se o perfeccionar-se professionalment mitjançant la participació en una activitat formativa, fora de Catalunya i d’una durada d’entre un i dotze mesos, vinculada als àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música. L’activitat ha d’iniciar-se l’any 2011.

El model de sol·licitud es podrà obtenir al web del CoNCA un cop s’hagi obert el termini per presentar la sol·licitud amb la publicació de la convocatòria al DOGC.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar el projecte (memòria, pla de treball, currículum, documents addicionals, etc) i la proposta de despesa (segons model que oferirà el CoNCA).

Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió d’Ajuts acordarà la proposta provisional de concessió. Els sol·licitants proposats hauran de presentar el document d’acceptació i la documentació que s’indica a les bases de la convocatòria.

Les bases de la convocatòria, que es publiquen al DOGC, establiran els requisits que han de complir els sol·licitants, la documentació que caldrà adjuntar i els terminis.