Actualitat

Les associacions professionals de dansa treballem en la creació d’un circuit de dansa

05/11/2012

L’APdC i l’ACPdC, davant la nostra preocupació per la manca de circuït de dansa, vam rebre l’encàrrec de la Direcció de Cooperació Cultural, el passat mes de juliol, de treballar conjuntament en la creació d’un model de circuit atenent un dels punts més importants del desenvolupament del Pla Integral de la Dansa.

Des de les associacions es va plantejar seguir un model establert amb força èxit a l’estat espanyol, Danza escena, incloent algunes millores i seguint els següents objectius :

1.- Emmarcar la programació de dansa en projectes que afavoreixin no només la circulació de l’obra, sinó la creació de públics.

2.- Incrementar la contractació d’espectacles de dansa en els espais gestionats des de la titularitat pública (ja siguin espais escènics o carrer).

3.- Potenciar la diversitat del el sector (diferents estils, formats,…) i fomentar la seva visibilitat.

4.- Afavorir la contractació d’aquells gèneres que tenen més dificultat per a ser programats en els espais escènics.

Aquesta proposta pretenia, per tant, incrementar la presència i visibilitat de la dansa en les programacions dels espais escènics de titularitat pública i oferir a l’espectador un programa heterogeni en el qual hi tinguin cabuda diferents tendències i estils, i diferents propostes artístiques que incloguin no només representacions escèniques sinó també accions de divulgació i aproximació de la dansa a la ciutadania.

Després de diverses reunions, la proposta es comença a materialitzar a partir de les línies mestres plantejades per les associacions, malgrat la no concreció de l’encaix econòmic del mateix, amb la voluntat de trobar una estructura de xarxa municipal que ens pugui servir com a prova pilot per tal de gestionar i coordinar tot el circuit, en aquest cas s’ interlocutarà amb la Xarxa Transversal.

Des de les associacions també hem aconseguit que no eliminin els ajuts directes als catxets de les companyies que formin part del circuit -acció que proposava el Govern-, per tal de poder assegurar que aquesta quantitat reverteixi directament al sector de la dansa. Pensem que és una bona fórmula per tal d’incentivar els agents municipals a incrementar la contractació.

La voluntat és poder engegar el circuit durant el 2013, i acompanyar-lo amb un projecte de difusió i promoció propi, que doni suport a la política de programació que es vol dur a terme des de la Direcció General de Cooperació Cultural.