Actualitat

Les associacions professionals de dansa es reuneixen amb l’ICIC

03/11/2011

El passat 2 de novembre l’APdC i l’ACPDC es van reunir amb l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). A la reunió hi van assistir Fèlix Riera, Toni Bartomeus, Silvia Duran i Edgar Garcia d’ICIC, així com el nou subdirector de Promoció i cooperació cultural, Joan Francesc Ainaud, i Marga San Juan, del mateix departament. Per part de l’APdC, Tracy Sirés i Xavi Martínez; i de l’ACPDC, Pia Mazuela i Fani Benages.

Nova interlocució i projecte de difusió de la dansa

Fèlix Riera, director de l’ICIC, va iniciar la reunió amb la presentació del nostre nou Interlocutor a l’ICIC: Sílvia Duran. Ho serà especialment pel que fa al Pla de Foment de la Dansa, el projecte de difusió de la dansa O!Dansa, que respon a una línia estratègia del Pla Integral de la dansa, i que les associacions professionals estan treballant des d’abans de l’estiu, conscients de la importància i necessitat de difusió i exhibició del sector cap a la ciutadania. Ens va explicar que no dotaran econòmicament aquest projecte des de l’ICIC ja que no és la seva competència directa, però de moment Sílvia Duran durà la planificació a nivell teòric, i l’execució es farà des de la subdirecció de promoció i cooperació cultural.

Riera també va parlar sobre la reorganització del Departament de Cultura. Encara no està completament definit, però en principi la Dansa segueix depenent del CoNCA que és qui té el pressupost, però encara no se sap com, ni fins quan. Si el CoNCA deixés de donar les subvencions de dansa, aquest pressupost no aniria a parar a l’ICIC. Esperem que aquest punt se’ns aclareixi en la reunió que tindrem les associacions professionals de dansa amb el conseller Ferran Mascarell, el proper 16 de novembre, a petició nostra.

D’altra banda, el director de l’ICIC va advertir que les subvencions van a menys i que la política de l’ICIC és finançar per invertir (préstecs, reintegrables, avals, etc.). L’ICIC no adaptarà els seus plans a la dansa, seguirà fent el mateix per les Industries Culturals. Tot i així l’APdC va explicar que el sector de la dansa també ha de poder entrar en les línies de finançament de ICIC, sempre i quan les condicions s’adaptin a la seva realitat.

En principi sembla que les subvencions penjaran de la “Finestreta única”, que no se sap com s’articularà ni qui estarà al darrera, tot apunta a la Secretaria del Departament de Cultura. Aquest fet també caldrà aclarir-lo amb el Conseller.

Nou model en substitució de Cultura en Gira

El nou subdirector de Promoció Cultural, Joan Francesc Ainaud, ens va presentar el nou model que substituirà a Cultura en Gira.

Cultura en Gira com a tal desapareix i s’implanta un nou model que s’està confeccionant. La idea general és elaborar una llista oberta de propostes i funcionar d’una manera més flexible, ser facilitadors i no tant programadors. Les comissions de selecció es faran públiques, i podran ser molt àmplies.

La selecció es farà mitjançant criteris de ponderació, tenint en compte uns paràmetres tècnics i de qualitat, i uns altres criteris més estratègics depenent de cada programador. Segons la puntuació adquirida per aquest sistema de ponderació, l’espectacle triat serà més o menys subvencionat, i n’hi haurà fins i tot que no estaran subvencionats. D’aquesta manera s’ apostarà per les propostes de risc, i per tant contemporànies, itot dependrà de l’avaluació per ponderament obtinguda. A més a més, seguiran recolzant la programació estable com fins ara.

Aquest nou sistema –que encara està en procés d’elaboraciós’aplicarà a l’abril –maig de 2012 per girar entre setembre de 2012 i agost de 2013.  El departament es va comprometre a informar-nos ben aviat de tots els detalls del nou model, i us els farem arribar.