Actualitat

L’Entitat Autònoma de Difusió Cultural fa públics els noms dels membres de les comissions de valoració

13/06/2008

L’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (EADC) del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha fet públics els noms dels membres de les comissions de valoració de projectes dels anys  2005-2006-2007. El llistat es pot trobar en pdf a la web de l’EADC dins l’apartat ‘Informació per als sol·licitants > Qui valora els projectes?

El Consell d’Administració de l’EADC nomena els membres de les comissions de valoració de projectes, que són seleccionats a suggeriment de les associacions professionals i d’acord amb l’EADC. Les comissions estan formades per tècnics experts de tots els sectors de la creació i són de caràcter assessor, però no vinculant.

Els noms dels membres de les comissions es fan públics entre un i tres mesos després de la finalització de la seva participació en la comissió corresponent. Els membres de les comissions es comprometen a no tenir interessos directes ni indirectes en cap dels projectes presentats a la convocatòria en què participen.

Per poder optar als fons, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 punts en el conjunt dels criteris esmentats en cada convocatòria, segons la valoració de cada comissió.