Formació i beques

Entrenaments professionals, cursos de gestió i xerrades

La formació continuada i el manteniment del cos és un dels aspectes més importants en la vida del professional de la dansa. Per aquest motiu treballem per a coordinar les necessitats dels professionals amb els altres agents implicats (espais de dansa, professorat, centres educatius, etc) i per a fer cursos amb uns preus accessibles i amb un nivell específic per als professionals. Oferim entrenaments per a socis professionals gratuïts o a un preu molt reduït, a més de 20 centres de formació* i de molts estils, i també cursos de gestió teòrics i pràctics; i xerrades sobre temes claus per al sector.

*Els descomptes d’entrenaments per a estudiants només s’apliquen amb els que organitza l’APdC.

Consulta tota l’oferta a l’apartat formació d’aquesta web.

Beques APdC

L’APdC ofereix beques de formació a les persones associades, valorades en 300€ cadascuna. Aquest servei ha anat augmentant, i actualment se n’ofereixen 20 a principis d’any.

L’objectiu és cobrir les despeses de tallers, cursos regulars, entrenaments, classes, workshops, seminaris, conferències, jornades, etc. Poden estar relacionades amb la interpretació de dansa, la creació, la gestió, la producció, la comunicació o la fisioteràpia, entre altres àrees d’interès del sector professional de la dansa.

Aquestes formacions es poden fer a qualsevol centre del territori espanyol o de l’estranger, i s’han de realitzar durant l’any natural en la que han estat atorgades.