Assessoraments

Els socis i sòcies de l’APdC poden gaudir d’assessoraments gratuïts*. Un servei que presta l’assessoria jurídica de l’advocada Andrea Leunda, que compta amb un llarg recorregut i coneixement d’arts escèniques i les seves especificitats.

Per fer ús d’aquest servei, és imprescindible enviar un correu electrònic a projectes@dansacat.org indicant:

  • Nom complet
  • Telèfon de contacte
  • Motiu de la consulta

* Servei exclusiu per a socis i sòcies professionals. Cost de 30€/h per a les persones no associades o estudiants.

Assessoraments puntual amb l’equip de gestió de l’APdC

L’equip de gestió de l’APdC, ofereix assessorament puntual bàsic -de forma gratuïta per a les associades, tant estudiants com professionals, i a 30€ l’hora per a les no associades- sobre dubtes puntuals de l’exercici diari de la professió, equivalències de títols de dansa, sol·licituds de subvencions, l’inici d’un projecte professional, etc. Abans de demanar un assessorament concret, aconsellem que es consultin els Recursos que tenim disponibles a la web.

Aquests assessoraments amb l’equip són reunions (actualment online o per telèfon) d’un durada aproximada d’una hora. Els assessoraments s’han de sol·licitar prèviament enviant un correu electrònic a projectes@dansacat.org. Per tal de poder preparar bé les respostes i fer un bon assessorament, les qüestions plantejades s’han de detallar molt bé a la sol·licitud.

Assessoraments de distribució i subvencions

L’APdC afegeix dues noves temàtiques als assessoraments que ja ofereix de legal i de projectes: distribució i subvencions. Són assessoraments gratuïts i exclusius per a les persones associades a l’APdC com a professionals (queden excloses les estudiants). Són assessoraments teòrics sobre diferents aspectes de la distribució o de les subvencions i es duen a terme de forma online amb diferents professionals del sector. 

Per garantir que totes les sòcies tinguin accés al servei, cada professional compta amb la possibilitat de sol·licitar un assessorament a l’any, a escollir entre distribució o subvencions.

Més info aquí.