Presentació i objectius

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és una entitat de caràcter sindical i sense afany de lucre creada l’any 1987 amb l’objectiu d’agrupar les persones professionals de la dansa a Catalunya (ballarines, coreògrafes, pedagogues, especialistes en salut i dansa, productores i gestores culturals de dansa, mànagers de companyies i totes aquelles persones que tenen una activitat professional relacionada amb la dansa),  així com les estudiants d’aquesta disciplina, i defensar els seus interessos. És així com representem les més de 600 persones associades davant les institucions públiques i privades, promovem i donem suport a iniciatives per millorar les seves condicions laborals i ajudem al seu desenvolupament professional.

Volem cohesionar i enfortir el sector de la dansa en general, per tal d’augmentar el prestigi de la professió i fomentar una major presència i reconeixement de la dansa a la societat. Per aquest motiu, una de les activitats que desenvolupem és la celebració del Dia Internacional de la Dansa, que té un important ressò a la societat catalana, i els Premis Dansacat, que tenen com a objectiu donar visibilitat i reconeixement al sector.

Els nostres objectius són:

  • Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats
  • Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector
  • Actuar com a lobby polític. Mediar entre els agents per impulsar polítiques actives adequades, establint ponts de contactes
  • Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de les persones que formen part de la professió
  • Vetllar, donar suport i impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la professió
  • Millorar les condicions laborals

El CoNCA va concedir el Premi Nacional de Cultura 2011 en la categoria de Dansa a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)  “pel nou impuls amb què ha introduït millores en l’àmbit de les noves tecnologies pel que fa a la  informació, la comunicació i la difusió de la dansa; per la tasca d’ajuda i de suport als joves creadors i, sobretot, per continuar lluitant incansablement per un reconeixement digne de la professió i per la regulació dels drets laborals del sector de la dansa”.