1a legislatura: 1988-1990

L’abril de 1988, amb un cens de 84 socis, es duien a terme les primeres votacions per a triar la Junta Directiva. L’organització interna de l’associació prenia cos i la Comissió Gestora inicial deixava la seva tasca en mans de la nova Junta. Aquesta aviat es valgué d’una sèrie de comissions de treball formades per socis per treballar diferents àmbits. El funcionament de les comissions, però, va ser regular només en moments puntuals.

El llistat d’objectius era llarg. Inicialment calia pensar en una ubicació per a la seu de l’associació, que trobà a la Via Laietana de Barcelona. Els primers moviments giraren entorn la captació de nous socis i la posada en contacte amb les institucions públiques i les entitats privades pertinents. Calia donar-se a conèixer.

D’aquella primera legislatura cal recordar accions clau com la constitució, conjuntament amb l’associació de Madrid, de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Danza el gener del 1989. També és memorable la posada en marxa del Dia Internacional de la Dansa, fixat per la UNESCO l’any 1982. Aquell 29 d’abril de 1989 l’associació llançà a l’opinió pública un Manifest on s’exigien un seguit de millores del sector resumides en la necessitat imperiosa d’una política cultural adient a les mancances del moment. Malgrat l’esforç, a finals d’any es valorava que el Manifest no havia tingut l’efecte desitjat. Calia seguir treballant.

Imatge DID 1990

També es van crear butlletins informatius pel soci i poc abans de les següents votacions va sorgir KOS, la revista de gran format de l’associació, la qual mantenia al soci informat sobre la convocatòria de beques, cursos, actuacions, publicacions, etc., i es complementava amb articles d’interès entorn el món de la dansa. També a finals de legislatura va veure la la llum l’estudi encarregat a Gemma Sendra sobre la Situació de la dansa a Catalunya.

Aquells tres anys es treballà en diferents direccions i s’aconseguí augmentar el número de socis a 134. S’havien de concretar línies de treball, prioritzar objectius, fer un seguiment de la feina feta, etc. Tot plegat quedaria en mans de la nova Junta Directiva.

Elegida per 57 vots (tots a favor), sobre un cens total de 84 socis, la primera Junta Directiva, a 11 d’abril de 1988, estava integrada per:

Presidenta: Montse Colomé i Pujol

Vicepresident: Agustí Ros i Vilanova

Secretària: Lala Segarra i Trias

Tresorera: Pilar Cambra i Bonastre

Vocals: Andreu Bresca i Cendoya (laboral i jurídic)

Toni Martínez i Cañadas (política i relacions exteriors)

Elisa Huertas i Pantaleón (cultural i serveis)

Marta Almirall i Elizalde (comunicació i premsa)

Francesc Bravo  i Muela (missatger)

Guillermina Coll Almagro (arxiu)