Els inicis: 1987

Durant la primavera de 1986, un reduït grup de ballarins residents a Barcelona van començar a trobar-se regularment i a valorar la possibilitat de crear una associació que vetllés pels interessos de la seva professió, una professió reconeguda socialment de manera força efímera ja que, més enllà de festivals internacionals on les companyies catalanes (denominades en aquella època Grups Independents) gaudien de renom, a Catalunya mateix es trobaven en una crisi constant per a la supervivència. Mancaven tot tipus de regularitzacions salarials, mèdiques, jurídiques o curriculars i l’opció de dedicar-se professionalment a la dansa es traduïa en la immersió en un món d’incertesa laboral a tots els nivells.

Aquest panorama desolador i la confiança en el poder de la unió dels professionals de la dansa fou la motivació bàsica perquè Montserrat Colomé, Jordi Cardoner, Marta Almirall, Cristina Lügstenmann, Pilar Maese, Álvaro de la Peña i Alicia Pérez-Cabrero comencessin a reunir-se llistant tot el necessari per a la creació de la futura associació. Més enllà de l’assessorament legal, era necessari fer ressò de la temptativa. Calia contactar no sols amb la professió, sinó també amb les escoles, amb els centres de producció, amb els teatres, la premsa, la institucions públiques, etc. El procés de gènesi fou lent. Els professionals citats, i d’altres que s’hi anaren afegint amb el pas dels mesos, hagueren de combinar les seves vides laborals amb tot el seguit de reunions que suposava aquesta empresa. Finalment, n’obtenien resultats el 24 de desembre de 1987 quan, Montserrat Colomé, Oscar Dasí, Elisa Huertas, Mª Antònia Gelabert, Francesc Bravo, Andreu Bresca, Eulàlia Sagarra, Marta Almirall i Jordi Cardoner, constituïts com a Comissió Gestora, signaven l’acta fundacional de l’Associació de Ballarins i Coreògrafs Professionals de Catalunya (ABCPC) i feien entrega dels seus Estatuts al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Gestora Inicial de l’Associació de Ballarins i Coreògrafs Professionals de Catalunya (ABCPC), a 27 de gener de 1988, estava integrada per:

Mª Antònia Gelabert Usle
Marta Almirall
Andreu Bresca Cendoya
Elisa Huertas Pantaleón
Oscar Dasí
Jordi Cardoner Lozano
Montserrat Colomé Pujol
Francesc Bravo Muela 
Eulàlia Segarra Trias

Consulta l’acta fundacional

Consulta els estatuts originals