9a legislatura: 2011-2014

La nova Junta Directiva de l’APdC pel període 2011-2014 estarà encapçala pel fins ara vocal Xavier Martínez, que substituirà a Jordi Cortés, president des de 2008. Anna Sánchez serà la nova vicepresidenta i substituirà en el càrrec a Toni Cots.

La fins ara vocal Mercè Recacha passa a ser secretària en substitució d’Anna Roblas, i Pilar López és la nova tresorera enlloc d’Anne Morin.

Jordi Cortés passa a ser vocal, junt amb Livio Panieri, Cecilia Colacrai i Sebastián García Ferro, que s’incorporen per primera vegada a la junta, i substitueixen als anteriors vocals com Beatriu Daniel, que deixa de formar part de la junta.

A l’abril de 2012, i degut a l’augment de feina, s’incorporen a la junta:Gemma Calvet (tresorera) i Sabine Dahrendorf (vocal). Livio Panieri i Pilar López han deixat de formar part de la junta. 

A finals de juliol de 2013 Xavier Martínez deixa la junta i Anna Sánchez (vicepresidenta) passa a ser presidenta en funcions.

El programa d’aquesta junta estableix unes directrius continuistes respecte les mantingudes en el període anterior. Les línies de treball ja definides proporcionen un marc vàlid per a encabir els reptes dels propers tres anys. Les àrees de treball seguiran sent: polítiques sindicals; polítiques culturals; polítiques educatives; desenvolupament professional; i comunicació i projectes culturals.

La base d’aquest programa és aconseguir que l’APdC assoleixi el grau màxim de representativitat del sector de la dansa a Catalunya. Amb aquest objectiu inicial es plantejaran les accions que es considerin adequades per tal d’incidir en la identificació del màxim nombre d’àmbits professionals de la dansa amb la tasca projectada. El primer pas per aconseguir-ho ha estat la configuració d’un equip de junta heterogeni en el qual es manifesten diferents sensibilitats vers el sector i es veuen representats molts dels seus àmbits d’acció. Es farà un esforç per fer més visible el posicionament de l’APdC i, sobretot, per a què la seva construcció sigui una tasca col·lectiva en què el soci estigui present i hi contribueixi de manera activa. Es potenciarà, per tant, la creació de comissions de treball amb la presència dels socis; la generació de debat per recollir la seva veu; la comunicació de les accions realitzades, dels seus processos i del posicionament en què es fonamenten i, per últim, es potenciarà la determinació d’un entorn participatiu, obert i transparent que generi confiança i incentivi la participació col·lectiva.