7a legislatura: 2005-2008

Remodelacions a tots nivells
A principis de 2005, l’equip d’oficina es va consolidar en quatre figures ben delimitades: la gerència de l’entitat, la coordinació de projectes, l’atenció al soci i la comunicació (difusió, web, butlletins, etc.).

L’estiu de l’any 2006 es va reformar per complet la seu de l’APdC habilitant un espai pel soci, una petita biblioteca (llibres especialitzats, revistes, anuaris, dvds, etc.) i es va destinar una estança a l’arxiu documental. Des de 2005, es col·labora amb La Caldera i es coorganitzen les classes tècniques per a professionals.

A finals de l’any 2006, es van remodelar els Estatuts de l’Associació amb vistes a poder aglutinar un major nombre de socis. Es va donar cabuda a estudiants de més de 16 anys amb intencions de professionalitzar-se. També s’acceptava la possibilitat d’admetre a socis honorífics aliens al món de la dansa que poguessin ajudar al seu desenvolupament. Desapareixia l’aval necessari per entrar a formar part de l’entitat i s’acceptava la delegació en les votacions i la Junta variava part la seva estructura per facilitar les gestions diverses.

El nou web www.dansacat.org es va convertir en un portal que ofereix tota mena d’informació, ja sigui a mode d’articles, programacions, cursos, debats online, premis, etc..

Plans pel canvi
Des de finals de l’any 2006 es va començar a col·laborar amb l’ICUB en el “Pla Estratègic de Cultura per a Barcelona” en el qual es plantejava una de les reivindicacions més antigues en l’àmbit de les arts: la manca d’espais per a la creació. Des de 2007 es desenvolupa el programa “Barcelona laboratori” i les seves “Fàbriques de creació“. Amb l’Associació de Companyies, l’APdC ha col·laborat en totes les gestions referents a l’habilitació de l’antiga fàbrica Phillips a la Zona Franca.

Des de finals de 2006 l’Associació va començar a treballar, amb l’ACPdC, en un “Pla Integral de la dansa” que pretén partir de mesures concretes cap a la generació de nous llocs de treball, recolzament a la creació i apropament de la dansa als nous públics.

L’Associació va seguir treballant en les equivalències i amb els requeriments referents a l’SGAE, entre d’altres. 

El Dia D
L’organització del DID va canviar substancialment des de l’any 2007. Enlloc de programar activitats, es va decidir unificar tots els esforços en una publicació al Periódico de Catalunya, “Dia D”, que arribaria a més de 200.000 persones i reflexionava sobre diferents aspectes de la dansa.

L’any 2008 es va arribar a augmentar el nombre de socis fins a 353, més una dotzena de socis estudiants.

Elegida per 26 vots (tots a favor) sobre un cens de 299 socis, la setena Junta Directiva de l’APdC la formaven, a 21 de febrer de 2005:

– President: Toni Mira Martínez
– Vicepresident: Xevi Dorca Sala
– Secretari: Luis Cancillo Gay
– Tresorera: Ana Criado González
– Vocals: Toni Cots Macià
– Anna Roblas Pujol
– Anne Morin
– Leo Castro Aguiló
– Beatriu Daniel Ferrer