4a legislatura: 1997-1999

Al 1997, l’estructura interna de l’Associació es basava en un reduït Equip Directiu de quatre persones a mode de Consell Directiu; un Equip de Coordinació de tres treballadors i una administrativa. Aquest nou sistema i el trasllat definitiu al local de Via Laietana 52 (més espaiós que l’anterior) van permetre un millor funcionament.

Noves iniciatives i antigues demandes
A mitjans de 1997 es feia realitat una de les fites de l’entitat: l’obertura d’una delegació a Girona. Un any després la delegació es convertia en un grup de treball més. Tot i així, la intenció de traspassar les fronteres de la metròpoli barcelonina era present des de feia anys.

La comissió d’ensenyament, o com s’anomenaria ja en aquests temps, comissió en política educativa, va treballar en ferm atenent tant a problemes del sector com als projectes engegats des de les Institucions Públiques. Hi va haver membres de la comissió en la revisió del currículums del Nivell Mig i en l’elaboració del projecte de Grau Mitjà, així com amb totes les entitats relacionades. Un altre èxit de la comissió va ser impulsar la constitució del Col·lectiu d’Escoles Autoritzades de Dansa.

La relació amb el Departament d’Ensenyament es consolidava i es va aconseguir la integració del Grau Elemental de Dansa a l’escola pública Oriol Martorell.

Els serveis al soci també van augmentar durant aquests tres anys. El FORCEM s’encarregava de gestionar els cursos per a professionals i l’Associació va signar un conveni amb AISGE que començaria a gestionar els drets d’autor del socis. Es van mantenir col·laboracions directes amb l’Institut del Teatre, L’Espai i l’SGAE i va començar a preparar-se el “Congrés de la Dansa i l’Educació” que tindria lloc l’any 2000. També s’iniciava en aquesta època un conveni col·lectiu amb la Televisió de Catalunya. Desafortunadament, el programa emès des de Radio Desvern “Parla Dansa” va ser cancel·lat al gener de 1999. D’altra banda, naixia la pàgina web de l’APdC.

El DID seguia suposant el projecte al que es destinaven més recursos i es mantenia a diversos districtes de la ciutat, a la Plaça de la Catedral i també en col·laboracions amb el Mercat de les Flors i l’Espai.

La unió del món de les Arts Escèniques
La comissió “Per la Dansa al Liceu” va organitzar el Record Guiness de la barra de dansa més llarga del món a les Rambles de Barcelona i el Departament d’Educació es comprometia a fomentar l’estudi precís per a la creació de la desitjada companyia.

L’any 1998 es va col·laborar en la creació de la Coordinadora d’Associacions Professionals de les Arts Escèniques de Catalunya (CAPAEC) i, posteriorment, en la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques la qual es reunia regularment amb el Departament de Cultura, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Per primera vegada els diferents sectors artístics s’unien de forma eficaç.

En quant a la Federació, l’any 1998 es va encarregar a Elisa Huertas l’elaboració de l’estudi “Danza España / 1997“. Aquest, recollia tota la informació possible en relació a la dansa i al seu desenvolupament a les diferents Comunitats Autònomes, promovent la creació d’una base de dades. Mantenint el contacte amb el Ministeri, es va participar en l’elaboració del Grau Superior de Dansa, en l’homologació de títols i en convenis amb AISGE. Dansa València va continuar sent lloc de trobada de l’entitat i també es va aconseguir fer una trobada a les Illes Balears. Començava a parlar-se d’un Conveni Laboral pels ballarins i arribaven a l’Associació ajudes pel DID.

L’anhelat estudi “Una companyia de dansa estable a Catalunya”
Al juliol de 1999 el Departament de Cultura presentava l’estudi “Una companyia de dansa estable a Catalunya” arran de la Moció que havia arribat al Parlament l’any 1997 gràcies a la pressió feta per la comissió “Per la Dansa al Liceu”. La companyia de dansa es presentava com inviable, però a canvi es proposava un programa de residències a companyies independents. L’estudi ratificava els èxits aconseguits per les companyies catalanes de contemporani més enllà de les nostres fronteres, però definia com estancat el desenvolupament de la dansa a Catalunya. La comissió “Per la Dansa al Liceu desapareixia després de cinc anys de reivindicacions.

Incentivant el canvi
L’APdC començava a agafar força i es van destinar nous esforços a conservar tota la documentació emesa i rebuda, de manera que avui dia tenim més fonts a partir d’aquesta època que de les anteriors. Les Circulars pels socis es van convertir en un complet i regular mitjà de comunicació.

Gilberto Ruiz-Lang, president de l’APdC durant 5 anys, va acabar la legislatura fent una crida als socis. Havia vist necessari retornar al funcionament inicial de Junta Directiva amb les respectives vocalies i insistia: “Faig una crida a la participació. L’Associació ens necessita, hem de donar veu, cara i ulls a les nostres reivindicacions”.

Elegida per 62 vots (més dos vots en contra) sobre un cens d’uns 250 socis, a 11 de gener de 1999, el quart Equip Directiu i la coordinació de l’Associació estava a càrrec de:

President: Gilberto Ruiz-Lang
Vicepresidenta: Guillermina Coll Almagro
Secretària: Sumsi Salvatella
Tresorer: Carles Salas
Coordinació General: Xavier Bagà
Administració: Assumpta Taulé