11a legislatura: 2017-2020

La Junta Directiva de l’APdC pel període 2017-2020 va estar encapçalada per Xevi Dorca, i vicepresidida per Gemma Calvet (presidenta durant la darrera legislatura).  Sebastián García Ferro, en va ser el tresorer, mentre que la secretaria va estar a càrrec de Jordi Cardoner. Pel que fa als vocals, va comptar amb Mariona Castells, Laia Santanach i Arantza López.

Directrius bàsiques del programa
Les directrius d’aquesta candidatura per a la direcció de l’Associació de Professionals de la Dansa corresponent al període 2017-2020 estaven marcades per un objectiu principal molt clar: la lluita per al reconeixement del sector professional. “Un lluita de la mà d’altres associacions similars a la nostra amb les quals compartim línies de treball i objectius, per tal de tenir més força a l’hora de reivindicar els nostres drets davant de les administracions, i fer més visible el treball del sector davant de la societat en general”.

Les àrees de treball a abordar eren les següents:
· Polítiques sindicals
· Polítiques culturals
· Polítiques educatives
· Desenvolupament professional
· Comunicació i projectes culturals

Llegir el Programa electoral presentat  /// Veure la Carta de Xevi Dorca com a president