Comissions de persones associades

La tasca que fa l’APdC no seria possible sense les comissions formades per socis i sòcies de l’APdC, que de forma voluntària col·laboren a abordar nombrosos temes que afecten el sector de la dansa. Uns espais de debat, de participació i de treball que enforteixen la cultura associativa i que permeten connectar els coneixements i l’experiència de la nostra xarxa de professionals. Des de l’APdC volem que tu també puguis dir la teva. Si ets soci o sòcia, fes un cop d’ull a les comissions i suma-t’hi! Quantes més veus i punts de vista tinguem, més lluny arribarem.

*Aquestes comissions estan permanentment obertes. Pots afegir-t’hi quan vulguis o puguis.

**La periodicitat de les reunions de cada comissió varia en funció de la tipologia de projectes i activitats que es tracten. Cada comisió té la seva pròpia coordinació.

Desplega cadascuna de les diferents comissions per saber-ne més:

Comissió sindical

Descripció

Les polítiques sindicals són una de les branques més importants de l’APdC i fem una crida a la participació de les sòcies i socis que tinguin inquietuds al voltant de la regulació laboral, les bones pràctiques, l’estatut de l’artista… En definitiva, defensar els interessos dels treballadors i treballadores del nostre sector.

Objectius

 • Fer pedagogia al voltant de la creació d’un conveni del sector de la dansa a Catalunya.
 • Fer pedagogia sobre quin és el marc legal en les relacions laborals a l’estat espanyol.
 • Visibilitzar l’APdC com una entitat que representa els i les treballadores de la dansa.
 • Ajudar a cohesionar el sector i que totes les parts assumeixin les seves responsabilitats.

Primers projectes

Com que es tracta d’una comissió de nova creació, encara caldria definir els temes a treballar. No obstant, un d’ells serà seguir treballant per desenvolupar el marc necessari per a la creació d’un conveni del sector de la dansa a Catalunya.

Apunta’t aquí!

Comissió d’educació

Descripció

Per l’APdC l’àrea d’educació és un dels pilars d’acció i, per aquesta raó, la comissió d’educació és de les més antigues. La nostra política educativa està encaminada a controlar i exigir millores respecte a la regulació dels ensenyaments relacionats amb la dansa, tant pel que fa a la normativa com pel que fa a la titulació. També treballem per augmentar la presència de la dansa a l’ensenyament reglat general.

Objectius

 • Representar el sector de la dansa davant de les institucions que regulen la legislació en matèria d’educació de dansa.
 • Aconseguir la màxima qualitat dels ensenyaments professionals de dansa.
 • Vetllar pels interessos de les escoles i centres de formació de dansa.
 • Defensar bones praxis dins els ensenyaments de dansa.
 • Ampliar la presència de la dansa en l’ensenyament ordinari.

Temes en curs

Apunta’t aquí!

Comissió d’entrenaments

Descripció

Entrenar-se és una necessitat bàsica dels professionals de la Dansa, i l’APdC fa molts anys que vetlla per oferir sessions de manteniment permanent i a l’abast de les persones associades. La comissió s’encarrega de pensar aquesta oferta, des dels professionals que ofereixen el servei fins l’espai on es realitza.

Objectius

Oferir sessions de manteniment permanent i a l’abast del màxim de persones associades.

Primers projectes

Possible obertura de noves disciplines. Organització de jornades monogràfiques. Selecció d’entrenadors i entrenadores.

Apunta’t aquí!

Comissió de comunicació i captació

Descripció

La comissió va ser impulsada per la junta 2020-2023, amb voluntat de revisar i modernitzar les comunicacions públiques de l’associació, així com de potenciar l’ús de les xarxes socials i altres canals per atraure noves generacions de potencials socis i sòcies. La seva tasca combina el pensament amb la productivitat: d’una banda, es dedica temps a revisar les actuals estratègies de comunicació i de captació, i a pensar-se de noves, treballant a mig i llarg termini; de l’altra, s’impulsen accions específiques a curt termini i s’assesora el responsable de comunicació de l’APdC en funció de les necessitats.

Objectius

 • Promoure la renovació de l’estil comunicatiu de l’APdC, especialment en canals digitals.
 • Vetllar perquè la voluntat de captar nous socis i sòcies atravessi totes les accions comunicatives de l’APdC, amb intenció de potenciar l’enxarxament del sector i d’acostar l’associació a les noves generacions i a col·lectius que històricament no s’hi han sentit interpelats.
 • Fer seguiment de les comunicacions públiques de l’APdC i oferir suport a la persona que n’és responsable, especialment a l’hora d’innovar, idear propostes i decidir-ne les característiques.
 • Participar en el disseny de campanyes i accions de caràcter periòdic (p. ex.: Dia Internacional de la Dansa, promoció Ajuda’ns a créixer, campanya de captació d’Amics i Amigues de la Dansa, etc.), així com en accions puntuals en funció de l’actualitat.

Temes en curs

 • Campanya de captació i d’Amics/gues de la Dansa.
 • Campanya de captació de socis/es i estudiants.

Apunta’t aquí!

Comissió de cures i bones praxis

Descripció

L’espai de cures i bones praxis pretén posar la mirada i el centre en la vida, les relacions i el benestar individual i col·lectiu des d’una mirada feminista i de manera transversal. Pretén revisar i incidir en el conjunt de necessitats i bones pràctiques que serveixen pel benestar físic i emocional de les persones i les comunitats d’una manera respectuosa, inclusiva i sostenible. Des de la Comissió volem crear un espai segur i còmplice de pensament i construcció on desenvolupar estratègies i accions per implementar la perspectiva feminista en el sector de la dansa i les arts escèniques de forma transversal i integral.

Objectius

Algunes de les accions o missions on volem posar el focus son:

 • Feminismes
 • Bones praxis dins el sector
 • Comunicació no-violenta
 • Recursos coeducatius
 • Acompanyament emocional i psicològic
 • El sector en xarxa, cooperativisme
 • Propostes de formacions en els àmbits socials, culturals, comunicatius, relacionals, etc.

Primers projectes

Treballar el protocol contra violències masclistes.

Apunta’t aquí!