Actualitat

l’Associació Plataforma Arts de Carrer presenta el Codi de Bones Pràctiques, subscrit, entre altres festivals, pel Sismògraf

14/09/2018
En el marc de Fira Tàrrega 2018 es va presentar el Codi de Bones Pràctiques de l’Associació Plataforma Arts de Carrer, on hi destaquen 10 punts reunits sota tres apartats: la relació amb els artistes, la ciutadania i els esdeveniments.
L’objectiu d’aquest document, que subscriuen tots els membres de l’associació, entre els quals hi ha el Sismògraf, és “encarar el present i el futur de forma comuna en l’homogeneïtzació de compromisos bàsics, que han de facilitar i defensar els drets dels artistes i de la ciutadania, sintetitzar esforços, evitar injustícies i pràctiques no recomanables”.

L’Associació vol que aquest Codi “sigui exemplar, que representi un primer model susceptible de ser imitat com a eina de capacitació, així com aplicable a altres contextos”.

El Codi de Bones Pràctiques es pot descarregar aquí.