Actualitat

L’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya renova la junta directiva

19/06/2008

David Márquez (d’Àngels Margarit/Companyia Mudances) és el nou president de l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), que ha renovat completament la seva junta. L’equip es completa amb Pia Mazuela  (Sol Picó) com a secretària, Elena Garcia (Increpación) com a tresorera i Tomàs Aragay (Societat Doctor Alonso) com a vocal.

L’anterior junta, que ha estat dos anys en en càrrec, estava formada per  Rosa Pino (presidenta), Maria Rosas (tresorera), Margherita Bergamo (secretària) i Eduard Teixidor (vocal). La coordinació continua a càrrec d’Isabel Castellet. Els estatuts de l’ACPDC, creada el 2006, assenyalen que la meitat de la junta s’ha de renovar cada dos anys però en aquest cas s’ha renovat sencera després de la posada en marxa de l’entitat.

Els objectius de l’associació són afavorir la difusió, la promoció i la potenciació de la dansa; el desenvolupament d’activitats que contribueixi a la millora professional del sector, col·laborant amb les administracions públiques per a la creació de noves perspectives així com  impulsar la creació de condicions perquè es creïn noves perspectives professionals i laborals, fomentant l’intercanvi d’experiències i de formació entre les companyies associades. I estimular l’intercanvi cultural amb persones i entitats relacionades amb la dansa i establir relacions amb altres organitzacions, associacions i institucions que tinguin finalitats semblants.

Actualment l’associació està formada per 15 companyies.