Actualitat

L’APdC treballa per a un millor diàleg entre els Centres Cívics i les escoles de dansa

04/07/2013

Durant l’últim networking d’educació organitzat per l’APdC es va detectar la necessitat de diàleg entre els centres cívics que imparteixen tallers de dansa i les escoles de dansa. Davant d’aquesta necessitat de treballar conjuntament, l’APdC es va reunir el passat 25 de juny amb el Sergi Díaz i Modes Roda (tècnics de la Direcció de cultura de proximitat de l’ICUB).

En primer lloc, vam presentar la Guia bàsica per a la docència de la dansa, que vam enviar impresa a tots els centres cívics l’any passat, i es van comprometre a  fer un reforç de comunicació, enviant a tots els directors dels centres cívics la guia digitalitzada, i amb el compromís de poder presentar-la en persona més endavant.

També vam explicar que quan un centre cívic posa en marxa una activitat de dansa, de vegades les escoles del voltant es veuen afectades, ja que en alguns casos alguns centres cívics no només imparteixen tallers d’iniciació, també n’imparteixen de nivells més avançats, i a més a més, no sempre compleixen amb els requisits mínims de qualitat.

Des de l’ICUB ens van assegurar que vetllaran perquè hi hagi diàleg, perquè, en la mesura del possible,  els centres cívics no ofereixin activitats que es puguin sol·lapar amb les que ofereixen les escoles del barri, i ofereixin només un nivell de divulgació/ iniciació. Caldrà estudiar el cas concret dels centres que tinguin un projecte especialitzat de suport a la creació en l’àmbit de la dansa. També vetllaran perquè les activitats es facin amb qualitat, i perquè derivin a les escoles a aquells alumnes que volen anar més enllà de la iniciació.

Pel que fa a la contractació del professorat, l’APdC va demanar que la remuneració sigui superior i s’equipari a la que ofereixen les escoles. Una altra de les nostres peticions va ser que les escoles puguin fer ús de les instal·lacions dels centres cívics per a les mostres o activitats que organitzen.  Ens van explicar que molt sovint no es fa perquè no totes les sales d’exhibició tenen els requisits necessaris (mida de l’escenari, terra, aforament, etc). En breu ens farà arribar un llistat dels centres que tenen un espai d’exhibició adequat a les activitats descrites.

Si ets una escola i tens un centre cívic al barri ens agradaria que ens expliquis quina és la vostra relació amb el centre i si es podria millorar,  si estàs en contacte amb aquest, si esteu treballant junts, etc. Escriu-nos a projectes@dansacat.org.