Actualitat

L’APdC recolza la integració dels ensenyaments artístics superiors al sistema universitari

03/10/2012

L’APdC, i la Plataforma per als Titulats superior en art dramàtic i dansa ens posicionem a favor de què els ensenyaments superiors de dansa i art dramàtic s’adscriguin a la Universitat, perquè d’aquesta forma els alumnes puguin cursar un Grau i tenir totes les sortides laborals que corresponen.
 
El Tribunal Suprem, després d’un recurs de la Universitat de Granada, va publicar fa uns mesos una sentència que anul·lava la denominació de “grau” dels ensenyaments artístics. Fins al moment la llei diu que els ensenyaments superiors són equivalents a una titulació universitària, però a la pràctica no ho són, ni ho han estat mai. Des de l’APdC vam emprendre accions per a aconseguir aquest reconeixement, però els recursos presentats no van tenir una resposta positiva. Vist que la titulació superior de dansa no serà mai equivalent a una llicenciatura universitària encara que la llei ho estipuli, pensem que la millor i única solució per al reconeixement d’aquestes titulacions és que els conservatoris superiors de dansa s’adscriguin a la universitat, d’aquesta manera passarien a estar regits per la LOU (Llei Orgànica d’universitats) i deixarien d’estar sota la LOE (Llei Orgànica d’Educació).

Pels motius exposats hem signat la següent petició de la Plataforma per la integració dels ensenyaments artístics superiors al sistema universitari: Llegir la petició i adherir-se.