Actualitat

L’APdC reclama que tots els professionals tinguin les mateixes condicions per cursar el Grau en Dansa

04/11/2011

El passat 3 de novembre l’APdC es va reunir amb Jordi Font, Director General de l’Institut del Teatre, i amb Antonio Simón Rodríguez, coordinador acadèmic. El motiu de la reunió era parlar de l’oferta específica dels ensenyaments de Grau de Dansa, especialitat de pedagogia de la dansa, per a professors de dansa en actiu. Concretament, de les condicions amb les quals podran entrar els professionals que han aprovat les proves d’accés del mes d’octubre, però que no entraran en el grup d’aquest any. Mitjançant el diàleg establert en aquesta reunió l’APdC volia incidir específicament en dos punts:

– Que els grup de 9 professionals que havien superat les proves i tot i així s’havien quedat sense una plaça en el curs 2011-2012 gaudissin dels mateixos avantatges en el pla d’estudis (temporalització, metodologia, etc.) que la resta d’alumnes que sí l’havien aconseguit. En aquest sentit la solució òptima plantejada hauria passat per una ampliació del grup d’engany.

– Que aclarissin els dubtes que s’han generat arran de les queixes dels alumnes respecte a les desigualtats en el plantejament de les proves entre els professors de l’Institut del Teatre i la resta de l’alumnat.

Com ja vam comunicar, ja ens vam reunir amb el Departament d’Ensenyament per tractar aquesta mateixa problemàtica (veure notícia). És per això que l’Institut del Teatre ja està treballant en una solució perquè tots els professionals puguin tenir les mateixes condicions a l’hora de cursar el Grau en Dansa per a professorat en actiu.

Jordi Font ens va aclarir les següents qüestions:

Qui entrarà aquest any?
·Aquest any només entrarà a cursar el Grau adaptat a professors en actiu el professorat de l’Institut del Teatre.

Què passarà amb la resta de professionals que han superat les proves d’accés?
·El grup format pels altres 9 professionals, que ha superat les proves d’accés, podrà entrar l’any vinent en la convocatòria ordinària, però aquesta s’adaptarà metodològicament a les necessitats del grup. Per exemple, podrien estar exempts d’assistir a part de les classes presencials.

·Si no volen/poden esperar a l’any vinent, l’Institut ofereix 3 places per a cursar el grau en dansa aquest any, però en convocatòria ordinària, i sense poder beneficiar-se d’un tractament específic.

Gaudiran dels mateixos avantatges que els professionals que el cursin aquest any?
·Sí. Ens van garantir que l’adaptació metodològica que es proposi per aquest grup de 9 estudiants reportarà els mateixos tipus d’avantatges que els que gaudiran el grup extraordinari d’aquest any.

Hi ha alguna explicació per a les queixes relatives a les diferències entre les proves passades pel professorat de l’Institut del Teatre i per a la resta de professionals?

·Ens comuniquen una confiança absoluta en l’adequació del procediment. Tot i així ens emplacen a parlar directament amb la inspectora en cas que vulguem tractar el tema en profunditat.

L’Institut del Teatre ens va explicar que convocarà els professionals d’aquest grup a una reunió explicativa la setmana del 14 de novembre.

Jordi Font també ens va assegurar que per a properes ocasions, no dubtarà en comptar amb l’APdC per al desenvolupament de determinats projectes que afecten als professionals de la dansa.

A l’APdC continuarem treballant perquè aquest grup tingui, tal i com ho va prometre l’Institut del Teatre, les mateixes condicions que el grup format pel professorat de l’Institut del Teatre que començarà a cursar el grau aquest any.