Actualitat

L’APdC participa en un seminari Internacional de Polítiques en Suport a la Dansa

10/12/2007

Els dies 7 i 8 de Desembre l’APdC ha assistit, juntament amb l’Associació de Companyies Professionals de la dansa, en el Seminari Internacional de Polítiques en suport a la dansa. Aquest seminari l’ha organitzat VTi (Vlaams Theater Instituut) aprofitant la presentació del Master Plan de la dansa de Flandes i Brussel·les.

El divendres 7 es va presentar oficialment el Master Plan de la dansa, que es centra en sis eixos: la producció, l’artista com a individu, la dimensió internacional, la difusió, la creació de públics i l’educació.

Dissabte es va organitzar una jornada de reflexió centrada en les tensions entre la pràctica artística i la dinàmica tant local com internacional de la producció. Els diferents assistents internacionals van aprofitar per a explicar les seves experiències els diferents plans de dansa com per exemple Tanzplan Deutschland. L’APdC va tenir la oportunitat d’explicar com està funcionant l’elaboració del Pla Integral de la Dansa i veure’n les diferències amb els altres països convidats (Alemanya, França, Suïssa, Irlanda, Holanda, etc).