Actualitat

L’APdC participa en el I Foro de la danza a Tenerife

15/07/2008

Organitzat pel Ministeri de Cultura a través de l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el I Foro de la Danza, celebrat a Tenerife el 4 i 5 de juliol, va reunir representants del sector, creadors, intèrprets, tècnics i gestors, com ara la gerent de l’APdC, Tracy Sirés, i la gerent de la Caldera i vocal de l’APdC, Beatriu Daniel.

A la jornada final es van presentar les línies d’actuació del futur pla estratègic de la dansa. En aquest sentit, el director de l’INAEM, Juan Carlos Marset, va anunciar que es tracta de ‘recomposar un pla general per a la dansa que inspirarà les comunitats autònomes i els ajuntaments’, va dir Marset, que va afegir que ‘convé afrontar un projecte nou concret i específic’, va indicar al temps que va matisar que hi ha hagut ‘una pèrdua important de companyies, l’abandonament per part dels programadors de les exhibicions amb risc, desaparició de teatres i festivals, absència d’una política de foment de companyies residents i falta de centres de creació coreogràfics’.

L’objectiu del fòrum era promoure el debat sobre la situació de la dansa, les polítiques públiques i les línies prioritàries per al foment d’aquesta manifestació artística.