Actualitat

L’APdC participa a les jornades professionals de dansa del Festival Cádiz en Danza

17/06/2024

Els dies 14 i 15 de juny 2024 van tenir lloc les III Jornades Professionals de Dansa, organitzades per l’Associació PAD en el marc del Festival Cádiz en Danza. Hi participàvem diverses associacions d’Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galícia i Extremadura, i l’objectiu era obrir un espai a la reflexió i al debat sobre el potencial transformador de la dansa, analitzant casos d’èxit que permetessin identificar nexes comuns.

Les jornades es van estructurar al voltant de quatre panells de treball relacionats amb diferents tipus dexperiències: projectes de cooperació entre territoris; projectes en entorns rurals; treballs de comunicació i difusió al voltant de la dansa i els projectes enfocats a impulsar el futur d’aquesta disciplina. El debat actiu i la posada en comú d’aquestes experiències van fer palès que hi ha un fil clar que travessa tots els casos d’èxit. Llavors, punts de partida, conceptes i, és clar, emocions que es repetien com a base sòlida i que van permetre construir aquest decàleg de bones pràctiques que vam desenvolupar a continuació.

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES PER ACONSEGUIR PROJECTES D’ÈXIT

 1. ESCOLTA: L’escolta activa de l’entorn social i cultural com a punt de partida de qualsevol projecte o iniciativa. Només un coneixement profund de cada
  entorn particular permetrà identificar necessitats, oportunitats i recursos reals.
 2. EMPATIA: Mostrar un interès sincer a trobar ponts per estendre entre territoris, entre col·lectius, entre disciplines artístiques. La cultura dels afectes és el motor i la cerca dinterlocutors afins un punt essencial.
 3. COOPERACIÓ: Partir de la trobada d’objectius comuns, de veure reflectits a l’altre els nostres mateixos interessos, capacitats i mancances a partir dels quals iniciar un procés d’aprenentatge col·lectiu que, alhora, serà part del germen dels nous projectes compartits . Perquè la cooperació enriqueix qualsevol procés, el redimensiona i en multiplica el potencial.
 4. RESPECTE: Treballar des del més profund respecte a les idiosincràsies locals. Abandonar el colonialisme cultural: no es pot aspirar a generar comunitat, d‟esquena a la pròpia comunitat.
 5. COMUNITAT: Connectar a la ciutadania amb els projectes, aconseguir-ne la
  implicació i la seva identificació. Mostrar el valor transformador de la dansa i de qualsevol altre art, que permeten noves mirades sobre el propi patrimoni històric, artístic, social i cultural, i generar-hi comunitat.
 6. SOSTENIBILITAT: Adaptar i redimensionar els projectes a la realitat de cada moment per optimitzar recursos i aconseguir-ne la perdurabilitat.
 7. CONTINUÏTAT: Aspirar a aconseguir projectes el calat social i cultural dels quals faci que les administracions públiques i/o entitats implicades els incorporin a les seves polítiques culturals i els dotin d’estabilitat i continuïtat.
 8. RESILIÈNCIA: Prendre consciència clara que les condicions de treball i les realitats que es marquen al punt de partida són canviants. Tots els projectes evolucionen: poden créixer i consolidar-se, però també poden necessitar temps en guaret, ser redissenyats del tot o, fins i tot, desaparèixer. El fracàs ha de ser abraçat com a part dels processos.
 9. COMUNICACIÓ: Adaptar els discursos als contextos per fomentar la
  connexió no només amb la ciutadania, sinó també amb les administracions i els mateixos agents culturals. Donar veu als projectes i projectar-los per
  multiplicar-ne el calat i potenciar-ne la perdurabilitat.
 10. MEDIACIÓ: Corol·lari d’aquest decàleg, la mediació és un punt essencial que aglutina, vertebra i fa realitat tot això. En els projectes culturals es fa imprescindible comptar amb una figura de mediació que tingui un vincle emocional amb el territori i/o comunitat implicada i un coneixement profund d’aquests. Només d’aquesta manera es garanteix l’acompanyament adequat per poder teixir aquesta xarxa de suports, afectes i col·lectivitats transformadora.

Associacions, professionals i projectes que hi intervenen:

 • Ana Henar – APDCV (València)
 • César Compte – APDC (Catalunya)
 • Mikel Arístegui – ADDE i PAD (Euskadi i Galícia)
 • Adrián Yanez – PAD (Andalusia)
 • Alejandro Aparicio – Contarte Proyectos (Extremadura)
 • Carmen Segura – Cádiz en Danza (Andalusia)
 • María Román – Periodista freelance (Andalusia)
 • Pedro Espinosa – Cadena Ser Cádiz (Andalusia)
 • Rosa Romero – Escuela del Sur (Andalusia)

MODERADORA: Anna París Ferrando

RELATORIA: Gloria Díaz Escalera