Actualitat

L’APdC organitza una taula de treball sobre la dansa clàssica a Catalunya

06/11/2012

Davant la petició d’alguns associats i la voluntat de l’APdC d’abordar les necessitats de la Dansa clàssica, el passat 25 d’octubre vam organitzar una primera taula de treball sobre aquesta disciplina artística, a la que vam convocar a prop de 20 professionals, i a la que van assistir: David Campos, Maria Vallès, Joan Boix, Roser Muñoz, Keith Morino, Laura Mas, Catherine Allard, Elise Lummis, Livio Panieri, Gemma Calvet (junta APdC) i part de l’equip de gestió de l’APdC.

La sessió de treball  es va centrar en l’elaboració d’una primera diagnosi del sector amb l’objectiu de què hi hagi una continuïtat de la taula a partir d’un dels punts que es puguin desenvolupar a partir d’aquesta anàlisi. Tots les professionals de la dansa clàssica que ho vulguin podran afegir-se a aquesta taula.

En aquest DAFO es van apuntar com a debilitats la feblesa del mercat laboral; la manca de companyies estables als grans teatres; la manca de contractació i protecció; la manca d’inversió; la manca de reconeixement social; la fuga de talents; la manca de cohesió del propi sector; la dificultat per accedir als centres escolars, etc. Com a amenaces es va parlar de la ignorància dels governants per valorar les potencialitats del sector; les polítiques errònies de subvenció; la manca de visió a mig termini; la competència de companyies d’altres països que arriben i ocupen el mínim mercat existent en les programacions estables, etc. Pel que fa a les fortaleses, es va parlar de la qualitat de la formació, del talent, l’existència de més de 350 escoles a Catalunya; el públic potencial d’espectacles; el repertori; la força de la tècnica; el fet que és un llenguatge universal i les seves possibilitats d’internacionalització; la professionalització de la gestió de les companyies, etc. Finalment, com a oportunitats es va apuntar la crisi, com una oportunitat per tal de posar en valor la creació de casa; les infraestructures ja existents per a exhibir; noves possibilitats de finançament dels projectes a desenvolupar; la futura llei de mecenatge, etc.