Actualitat

L’APdC organitza un curs de Gestió bàsica de projectes pedagògics

31/05/2011

L’APdC està organitzant el curs Gestió bàsica de projectes pedagògics amb l’objectiu de donar eines a les escoles i als centres de dansa a l’hora de dissenyar un projecte pedagògic i gestionar aquest projecte. Es durà a terme dissabte 17 de setembre, de 10h a 14h i de 16h a 20h, i l’espai està per determinar.

El curs estarà a càrrec del gestor cultural David Roselló Cerezuela, director de Nexe cultural, i està dirigit a
director/es d’escoles, docents de la dansa i tots els professionals de la dansa interessats en com gestionar un projecte pedagògic.

Contingut que es tractarà durant el curs:
I- La planificació del centre educatiu a mig i llarg termini
· La importància de fer un pla estratègic per a la nostra escola
· Com fer un pla estratègic amb els recursos que tenim
· Els resultats del pla estratègic i la seva aplicació

II- El disseny de projectes
· Què és un projecte i perquè serveix
· Proposta d’un esquema pel disseny de projectes

III- Contextualització
· Finalitats
· Dinàmica territorial
· Dinàmica sectorial: la formació de la dansa
· Emmarcament en un context d’altres polítiques
· Origen i antecedents
· Anàlisi interna de l’escola de dansa

IV- La definició del projecte: el Pla Curricular
· Coneixement dels nostres destinataris
· Objectius del projecte
· Continguts
· Metodologia- estratègies
· Activitats: programació

V- Producció del projecte: factors de gestió
· Planificació
· Estructura organitzativa i recursos humans
· Gestió de la comunicació, la imatge i la difusió
· Factors infraestructurals
· Factors jurídics
· Gestió pressupostària

VI- Avaluació del projecte

En breu us informarem de tots els detalls.