Actualitat

L’APdC obre una borsa per a propostes de formació (Master class o tallers) destinades a la Xarxa d’Ateneus de Catalunya

17/07/2020

L’APdC s’uneix a la Federació d’Ateneus per crear una borsa de professionals de la dansa per impartir tallers o master class en alguns dels Ateneus de tot Catalunya.

La XARXA DE TEATRES D’ATENEUS DE CATALUNYA XTAC està constituïda de 32 espais repartits per tot Catalunya. La XTAC de la  Federació d’Ateneus treballa per la difusió d’espectacles professionals i per oferir recursos a les entitats i als seus associats com a programadors i creadors de cultura de base. Més informació a http://xtac.ateneus.cat/ca/.

Amb l’objectiu de difondre i programar Dansa, s’obre aquesta convocatòria als i a les professionals del moviment amb l’objectiu de crear una BORSA DE FORMACIONS destinada a aquesta xarxa.

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES

Es busquen professionals que puguin oferir una MASTER CLASS o un TALLER en diferents sessions, destinats a aficionats i aficionades de la dansa (públic no professional). Totes les propostes es faran arribar als diferents Ateneus de Catalunya a través de la seva coordinació i seran ells els encarregats de seleccionar i decidir la seva programació.

HONORARIS (base imposable): 

●       MASTER CLASS: 180€ per 2 hores i 250€ per 3h.

●       TALLERS: sis sessions de 2h: 850€.

Aquests imports inclouen totes les despeses derivades de l’activitat (preparació, transports, sessions, etc). Caldrà presentar factura a l’Ateneu, la XTAC coordinarà totes les gestions. 
 

PERFIL DEL/ DE LA PROFESSIONAL

1. Es valorarà l’experiència professional com a docent en dansa per a públic amateur.

2. Experiència en treballar per a públic heterogeni (edats, estils, diferents vinculacions amb la dansa…).

3. Imprescindible ser soci o sòcia de l’APdC.
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Els candidats i candidates han de presentar:

1. El currículum professional.

2. Breu explicació del projecte a realitzar, explicant si es proposa una master class o un taller i explicant els seus continguts i objectius.

Com presentar-ho: Per e-mail a projectes@dansacat.org fins al 6 de setembre de 2020. El fet de participar en la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases.

Criteris de selecció:

Per tal de dur a terme la selecció es tindrà en compte:

1. Ser soci/a de l’APdC.

2. Experiència docent en dansa.

3. Projecte presentat.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

L’APdC farà arribar les propostes rebudes a la Federació d’Ateneus, i els Ateneus de Catalunya faran la selecció entre les diferents propostes de formació. En cas que una proposta sigui programada, la XTAC en nom de l’Ateneu es posarà en contacte amb la o el professional i en coordinarà la feina.
 

CALENDARI

Presentació de propostes: fins al 6 de setembre.

Resolució de la convocatòria:

–        Es passa les propostes seleccionades als Ateneus: la setmana del 7 de setembre

–        Els Ateneus fan la selecció i pacten dates i hores amb els/les professionals: A partir del mes d’octubre.

Activitats: entre novembre del 2020 i el juliol del 2021, sempre pactant data i hora entre Ateneu i Artista.