Actualitat

L’APdC impulsa 2 estudis a nivell estatal per al reconeixement de malalties professionals i sobre ensenyaments artístics

04/03/2015

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha presentat a ConArte, la unió sindical del món de l’espectacle a nivell estatal, dues propostes d’estudi que han estat aprovades, i que es duran a terme durant el 2015.

El primer treball se centrarà en el reconeixement de les malalties professionals en el món de les arts escèniques. L’estudi vol detectar i visibilitzar les lesions i patologies més comunes dels professionals de les arts escèniques al nostre país. Disposar d’aquesta informació és bàsic per a avançar en la integració de la cura de la salut i la prevenció de riscos laborals en el sector.

La primera fase d’aquesta iniciativa es concretarà en la realització d’un estudi epidemiològic, per tal d’obtenir dades per a un reconeixement europeu de les seves malalties específiques. El diagnòstic de malalties (que actualment es consideren comunes) com a malalties professionals suposaria entre altres coses la millora de les prestacions, intervencions en matèries de prevenció, millores en el sistema sanitari públic…

El segon estudi que es durà a terme des de ConArte té per objecte els ensenyaments artístics. Considerem del tot necessari la construcció d’un full de ruta que introdueixi millores en la futura llei d’educació per a un major reconeixement dels estudis artístics i el seu millor encaix en el context nacional i europeu. Volem, entre d’altres coses, resoldre la manca de reconeixement de la titulació superior de dansa, aconseguint que depengui de la Llei Orgànica d’Universitat, i no de la Llei Orgànica d’Educació; tenir cura de la titulació professional (que actualment es considera equivalent a un estudi de FP de tècnic mitjà); la creació del màster de didàctica i pedagogia (que encara no existeix); del batxillerat artístic (aconseguint que els professionals de la dansa puguin impartir les assignatures de dansa, i millorant el seu contingut); veure com es podria implementar un reconeixement d’experiència perquè tots aquells professionals amb àmplia experiència puguin convalidar una part important dels estudis.