Actualitat

L’APdC i l’ACPDC posen en comú les seves línies estratègiques

16/07/2009

L’APdC va impulsar una reunió amb l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya( ACPDC), que va tenir lloc el passat 19 de juny, amb l’objectiu de posar en comú les diferents línies estratègiques de cada associació i buscar els punts en comú, a més de debatre i reflexionar sobre el funcionament del sector.

A la reunió hi van assistir David Márquez, Elena Garcia i Pia Mazuela, com a membres representants de la Junta de l’ACPDC, i la seva coordinadora Isabel Castellet; i Jordi Cortés, Xavier Martínez, Beatriu Daniel i Olga Tragant, membres de la Junta de l’APdC, i la seva gerent, Tracy Sirés.

A més de posar en comú els objectius 2009-2010 de les diferents associacions van debatre sobre les noves generacions de creadors emergents; el pla integral de la dansa i les polítiques que està impulsant el govern. En aquest sentit van fer èmfasi sobre la necessitat de coordinar-se per a aportar estratègies comunes a les institucions públiques. També van parlar sobre el finançament del sector, entre d’altres temes clau.

L’APdC creu imprescindible establir aquest tipus de trobades més enllà dels projectes puntuals en què ja col·laboren les dues associacions i treballar en xarxa.