Actualitat

L’APdC i ADDE (País Basc) lideren la creació de REDE, amb l’objectiu per impulsar la presència i bones pràctiques de la dansa als centres educatius de tota Espanya

03/09/2020
La dansa és contingut obligatori en els ensenyaments de règim general en el context de l’estat espanyol des de fa tres dècades i compleix una funció educativa fonamental per al desenvolupament individual i social de l’alumnat.
No obstant això, la pràctica educativa de dansa en els centres escolars és poc habitual, i una de les raons és la manca de formació i qualificació dels docents.

Davant d’aquesta situació, l’APdC i l’Associació de Professionals de la Dansa de País Basc (Adde) s’han unit per impulsar no només la presència sinó també bones pràctiques de la dansa als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària a través de la Red Estatal de Danza y Eduación (REDE).

La intenció és convidar a les Associacions Professionals de Dansa de les diferents comunitats autònomes a què es sumin al repte d’impulsar conjuntament la creació de REDE. Es volen dur a terme quatre accions clau en la primera fase de creació del projecte (2020-2022):
1) Identificar els agents i recursos de bones pràctiques de dansa a l’escola a nivell estatal i visibilitzar-la través de les pàgines webs de les associacions de professionals de dansa autonòmiques;
2) Proporcionar assessoria, coordinació i cooperació intersectorial amb els agents i administracions educatives autonòmiques i estatals competents per aconseguir incrementar la presència de la dansa i dels professionals de la dansa en els ensenyaments de règim general;
3) Dissenyar i desenvolupar un pla de formació pilot de bones pràctiques de dansa en Educació Infantil, Primària, Secundària;

4) Donar suport a una investigació de la normativa i de la pràctica educativa de dansa en els centres escolars a nivell estatal.