Actualitat

L’APdC esmena la proposta de Decret d’ escoles autoritzades

12/04/2012

El Departament d’Ensenyament va fer arribar a l’APdC la seva proposta de Decret de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música o de dansa i que substituirà el decret 179/1993 d‘escoles autoritzades.

Després d’haver estudiat i analitzat la proposta amb l’ajuda d’un advocat especialista en temes d’educació, la comissió d’educació de l’APdC ha redactat una sèrie d’esmenes que ha entregat al Departament amb l’objectiu de millorar el document i reflectir millor la realitat del sector.

Fa més de dos anys que l’APdC està treballant  en aquest tema. Al 2010 el Departament ens va fer arribar un esborrany i l’APdC va entregar unes esmenes i es va reunir amb el Departament per argumentar-les. El canvi de govern va implicar una aturada en el procés i la presentació d’una nova proposta aquest mes de març.
 
A l’APdC continuarem treballant perquè es facin els canvis que creiem necessaris i us farem arribar el text un cop s’hagi tancat.