Actualitat

L’APdC es troba amb el sector pedagògic privat

05/11/2009

El passat 20 d’octubre l’APdC va convocar una trobada del sector pedagògic privat de la Dansa a Catalunya amb l’objectiu de posar en comú la situació actual del sector. A la trobada hi van assistir: Jenny Poquet i Bea Baqué (AEDA), Gemma Calvet, Roser Navarro i Montserrat Ismael (Associació d’alumnes de l’Institut del Teatre), Teresa Aguadé (Associació de professionals de la dansa de Tarragona), Dinora Valdivia (en representació de diverses escoles de Girona),i Sandra Bogopolsky, Sara Potau i Tracy Sirés (APdC).

Una de les conclusions principals extretes de la trobada és la necessitat de treballar units per aconseguir uns objectius comuns. Al document adjunt trobareu la informació més rellevant de dita trobada.

L’APdC té previst organitzar altres trobades, amb les escoles públiques, els conservatoris de dansa, professorat i alumnes, per tal d’extreure’n una visió global del sector pedagògic i fer un pla d’acció adequat.