Actualitat

L’APdC es reuneix amb Jordi Font, director de l’Institut del Teatre

26/03/2009

Toni Cots, membre de la Junta Directiva de l’APdC i Sara Potau, coordinadora de projectes, es van reunir el passat dilluns amb Jordi Font, director de l’Institut del Teatre, conscients de la preocupació del sector envers els estudis de dansa que s’hi imparteixen.

A la reunió es va tractar especialment la situació del Conservatori Superior de Dansa i del futur Decret que regularà els estudis de Grau Superior. Després d’uns anys en què hi ha hagut molts canvis de direcció al CSD, Jordi Font ens ha comunicat que ha encarregat a Avelina Argüelles i al seu equip que redefineixin l’orientació del conservatori.

El director també ens ha explicat que forma part de la ponència de Dansa convocada pel Ministeri d’Educació, que està treballant en l’elaboració d’un Reial Decret -que regularà els ensenyaments superiors artístics a tot l’Estat Espanyol-. Font defensarà la proposta que Àngels Margarit (directora del CSD durant el curs 2006/07) i el seu equip van redactar al 2007.

L’APdC seguirà l’evolució dels temes tractats a la reunió, intentant vetllar per les necessitats i interessos del sector.