Actualitat

L’APdC es reuneix amb els centres de creació per a fer-ne una diagnosi

19/10/2011

L’APdC ha organitzat una sèrie de trobades, durant el mes d’octubre, amb centres de creació de Barcelona, amb la voluntat de fer una diagnosi de la formació continuada que ofereixen per a professionals de la dansa (cursos puntuals i regulars, entrenaments, workshops, tallers,
seminaris, jornades, etc.). L’objectiu de l’APdC és tenir una visió general de l’oferta d’activitats i línees de treball d’aquests centres, i detectar necessitats i possibles col·laboracions.

Arell d’aquestes trobades hem començat també a fer un diagnosi sobre els propis centres de creació: en quin moment estan, com han evolucionat, quines són les seves necessitats, les seves fortaleses i mancances, etc.

A les trobades -que es fan de forma regular- s’està treballant amb La Caldera, La Poderosa, El Graner, NunArt, La Piconera, La Porta, l’ espai d’Erre que Erre, i l’espai de Raravis. Més endavant s’obrirà als altres centres de Catalunya.

Un cop finalitzem les diagnosis us farem arribar les conclusions.