Actualitat

L’APdC es reuneix amb el CoNCA per parlar de la nova línia d’ajuts

04/06/2009

Després de la presentació dels ajuts del CoNCA del passat 13 de maig, l’APdC ens hem reunit amb l’equip del Consell Nacional de la Cultura i les Arts encarregat de la gestió dels ajuts per poder informar-vos en profunditat sobre els canvis i novetats en les línies d’ajuts d’aquest 2009.

El primer punt a destacar és que el CoNCA està sent continuista amb la política de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural per manca de temps, i serà a 2010 quan implementarà els canvis necessaris per adequar els ajuts a la seva filosofia de treball. La línia d’ajuts de l’Euroregió, seguirà gestionant-se des de l’EADC.

Un dels canvis més destacats d’aquest 2009 afecta a les persones físiques (siguin autònomes o no). No podran imputar despeses de dedicació, i només podran imputar despeses en concepte de manutenció a raó de 45€ per dia treballat. Això afecta negativament a aquest col·lectiu, ja que els impossibilita a dedicar-se exclusivament a un projecte gaudint d’uns ingressos dignes. Tot i haver sol·licitat una explicació d’aquest canvi, l’equip del CoNCA no ens ha ofert una explicació raonada i fonamentada en articles concrets de la llei de subvencions. Per aquest 2009 ja no és possible efectuar cap canvi. Des de l’APdC defensem que amb les modificacions que el CoNCA es proposa efectuar de cara a 2010 aquest tema sigui estudiat a fons i s’eviti l’actual discriminació que pateixen els creadors autònoms.

Com ja anunciàvem al mes de maig, els ajuts van molt endarrerits. Per tal de poder resoldre el més aviat possible les diferents línies, a més d’haver disminuït el termini de presentació de sol·licituds de 30 a 20 dies, els tècnics del CoNCA aplicaran la normativa de forma estricta. Allò presentat per registre com a dossier de sol·licitud serà el que s’entregui a les comissions avaluadores. Només la documentació administrativa que manqui, tal com marca la llei, serà reclamada, però els projectes s’entregaran a les comissions avaluadores tal i com hagin entrat per registre (a tall d’exemple, si per error un projecte conté només la portada, això és el que avaluarà la comissió, i lògicament la puntuació serà cero).

Pel mateix motiu, tota sol·licitud que no es presenti en la línia adequada serà desestimada. És molt important que davant de qualsevol dubte alhora de triar la línia, truqueu al servei d’atenció de consultes (933162780) per a que us orientin.

Des del CoNCA demanen que us recordem que és obligatori seguir el model de pressupost de cada línia que trobareu a la web del CoNCA.

Pel que fa a les sol·licituds dins la línia de producció, cal acreditar documentalment les actuacions que s’indiquin al projecte, les que no presentin cap carta d’acceptació/contracte… no computaran per a la puntuació de la sol·licitud.

Els projectes amb presentació pública pel 1er quadrimestre de 2010 es convocaran al mes de setembre. Estan pensats sobretot per a projectes de difusió i exhibició amb una vessant principalment pedagògica. 

Per últim, remarcar que és molt important presentar pressupostos ajustats a la realitat d’aquests ajuts. Des del CoNCA se sol·licita que els pressupostos, i principalment l’import sol·licitat al CONCA, siguin realistes, tenint en compte la trajectòria pel que fa a recepció d’ajuts en el passat, però sobretot al pressupost global del CoNCA destinat a la línia en que es demana l’ajut. També es tindrà molt en compte que l’ajut del CoNCA s’equilibri amb altres fonts d’ingressos del projecte.

Us recordem que qualsevol dubte que tingueu en relació a aquests ajuts o altres, ens els podeu fer arribar via e-mail (projectes@dansacat.org), telèfon (932682473) o a través del servei d’assessorament de l’APdC.