Actualitat

L’APdC elabora un informe amb Propostes de millores en l’àmbit de la docència de la dansa

02/01/2017

Des de l’APdC hem elaborat un informe amb Propostes de millores en l’àmbit de la docència de la dansa. Amb aquest informe pretenem abordar les problemàtiques en les quals es troben les diferents titulacions i formacions en l’àmbit de la dansa dins el sistema educatiu i proposem solucions que, com a representants del sector, ens semblen molt més adequades a la realitat professional.

 

Tractar adequadament els ensenyaments de dansa a Catalunya és primordial. Tot ciutadà té dret a gaudir d’un ensenyament de qualitat en dansa: amateur o professional; i d’una bona formació continua com a professional del sector. Segons el Cens d’escoles de Dansa de Catalunya, elaborat per l’APdC durant el 2015, a Catalunya hi ha prop de 55.000 alumnes que estudien dansa i 1.575 professor/es treballen de forma fixa o discontinua a les escoles de dansa catalanes. Una xifra que s’allunya, i molt, de les dades oficials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que només contempla la realitat de les escoles autoritzades (un 22% del conjunt d’escoles de dansa, aproximadament).

 

L’informe tracta sobre les titulacions en dansa, la integració a la universitat, el batxillerat artístic, el màster de pedagogia, dansa a l’escola ordinària, qualificacions professionals, entre d’altres qüestions. Us podeu descarregar l’informe en pdf a peu de notícia.