Actualitat

L’APdC elabora un cens d’escoles de dansa de Catalunya

26/06/2014

Des de l’APdC iniciem la recollida de dades per a l’ elaboració d’un cens d’escoles de dansa de Catalunya (en base al curs 2013-2014). Actualment no existeix cap dada estadística sobre la globalitat de la docència de la dansa a Catalunya. Es pot saber quants alumnes passen per les escoles autoritzades, però no sabem quants alumnes fan dansa a escoles no autoritzades, quants professors imparteixen aquesta disciplina, etc. Tenir aquestes dades seria de gran ajuda per a conèixer el pes real de la dansa a Catalunya i poder treballar amb més coneixement de causa al voltant de les seves necessitats.

Necessitem la col·laboració de totes les escoles de dansa. Les vostres dades concretes no es faran públiques ni apareixeran a l’informe final, només es publicaran les dades globals dels centres. També actualitzarem el directori de centres de formació de dansacat.org, que rep més d’11.000 visites anuals.

Data límit per a contestar l’enquesta: prorrogada fins al 29 de juliol

CONTESTAR L’ENQUESTA