Actualitat

L’APdC demana explicacions al Govern sobre la congelació temporal de les subvencions

17/05/2012

Davant de les peticions que ens han fet arribar alguns socis en relació a les declaracions del senyor Artur Mas, el passat dimarts, en les quals anunciava la congelació de les subvencions, l’APdC -juntament amb altres associacions culturals- s’està mobilitzant amb l’objectiu de saber com afecta aquesta congelació als organismes encarregats d’atorgar ajuts i en quina magnitud (calendari, resolució, pagament, percentatge de reducció,…). Necessitem tenir informació per a poder organitzar-nos, redefinir projectes i organitzacions. Des de l’OSIC ens han informat que ells seguiran amb el procés de valoració de sol·licituds a l’espera de veure com repercuteix aquest ajust als ajuts pendents de resolució, i als pendents de convocatòria. En quant tinguem més informació us la farem arribar.

Transcripció de declaració exacte d’Artur Mas sobre les subvencions (roda de premsa 15/05/2012)  38:52- 40:26  Veure tota la roda de premsa

“Hi haurà una reducció no lineal, però sí una reducció, de les subvencions que donen els diferents departaments de la Generalitat i especialment en aquelles convocatòries que a hores d’ara encara no estan publicades en el diari oficial. Tot el que s’ha fet, s’ha fet, tot això està acordat, en aquests últims 4 mesos. El que s’hagi de fer a partir d’ara de subvencions generalitzades, s’haurà de fer estrenyent-se una mica més el cinturó, des d’aquest punt de vista d’aquestes subvencions a tercers. Això… procurarem que cada departament marqui les seves prioritats internes, perquè cada departament ha de veure que aquesta reducció es faci de la manera menys lesiva possible per als que rebien aquestes subvencions, però en qualsevol cas això òbviament ho hauran de fer tots els departament amb major o menor quantia i marcant cada departament les seves pròpies prioritats. Avui mateix el Govern ha decidit per un temps, per uns dies com a mínim, suspendre tota nova convocatòria de subvencions, precisament perquè el Departament d’Economia pugui acordar amb cada departament de la Generalitat com es reduiran aquests subvencions en els propers mesos, contribuint així en aquest pla d’ajustament. Aquesta suspensió de convocatòries de subvencions no serà per molt temps però en qualsevol cas s’ha fet en el govern d’avui precisament per donar temps a precisar l’ajustament departament per departament.”